زود ی چیست و روش های درمان زود ی به روش طبیعی

درخواست حذف این مطلب

اختلالی که در طی آن ، شخص قبل از آنکه همسرش شود ، بدون اینکه خودش بخواهد و قبل از شدن همسرش ، می شود . این اختلال بیشتر در آقایان قابل مشهود است .

در صورتی که شخص مدت زمان طولانی از رابطه قبلی اش سپری شده باشد این امر می تواند طبیعی باشد و یک اختلال محسوب نمی گردد ولی در صورتی که مکررا این اتفاق رخ دهد نگران کننده و غیر طبیعی خواهد بود و یک اختلال محسوب می شود و بهتر است شخص برای درمان زود ی به پزشک مراجعه کند چون زود ی عواقبی دارد که مهمترین عواقب آن متوجه زندگی مشترک زن و شوهر می شود و موجب سردی و ن یتی زن و شوهر از زندگی شوییشان می گردد .

ادامه مطلب