پیراهن سیاه ز تن دور می کنیم

درخواست حذف این مطلب

به نام خدا

پیراهن سیاه ز تن دور می کنیم

آن را ذخیره کفن و گور می کنیم

اجر دو ماه گریه بر غربت حسین

تقدیم مادرش از ره دور می کنیم

فرا رسیدن ماه ربیع الاول مبارک

*****

ادامه مطلب