رابطه من با خانواده شوهرم چطور باید باشه ؟

درخواست حذف این مطلب

سلام دوستان

خانواده شوهرم هیچ کمکی به شوهرم ن د با وجود این که حقوق هشت تومنی می گرفتند و پس انداز زیاد و خونه دو طبقه داشتند . و شوهرم از بچگی خودش کار کرد، ج خودش رو در آورد . به نظر شما رابطه من با اون ها باید چطور باشه؟

۱) قطع رابطه

۲) محل نگذاشتن و سرسنگین

۳) معمولی

۴) صمیمی